Builders Martin
Builders Martin

Drenáže a úprava pozemkov

Kým v niektorých krajinách zákon ukladá aj malým stavebníkom povinnosť vytvoriť pri zakladaní stavby drenáž, ktorá ústí do zberných šachtíc u nás toto nutné nie je. Mnohokrát na škodu staviteľa, pretože niektoré fakty, zdajúce sa pred  začatím stavby, ako jednoznačné sa môžu v jej priebehu veľmi rýchlo zmeniť.

Modelovým príkladom takejto zmeny je osadenie stavby pozdĺž vrstevníc na svahu. Predošlý hydrogeologický prieskum preukázal, že na pozemku sa teoreticky nenachádza tlaková voda. No suterénne murivo počas výstavby vytvorí bariéru voči prirodzenému odtoku povrchových vôd – dažďová voda sa postupne stane tlakovou.

A problém je na svete. Ak sa nachádza v podloží nepriepustná vrstva, po dlhotrvajúcich alebo prívalových dažďoch sa jej okolie naplní vodou, ktorá pôsobí na konštrukciu stavby tlakom. Realizácia stavieb v takýchto podmienkach je veľmi komplikovaná a riešenie odvedenia nahromadenej vody sa musí detailne premyslieť alebo sa konštrukcia musí navrhnúť a vopred posúdiť z hľadiska tlakovej vody.

Stráne – drenéže a úprava pozemku

Martin – drenáže a úprava pozemku

Tomčany – drenáže a úprava pozemku

Info 01

Kde pôsobíme?

  • Martin
  • Turčianske Teplice
  • Žilina

Info 02

Zameranie a poradenstvo

Poskytneme cenné rady, zameriame Vami vybraný objekt a vyhotovíme Vám cenovú ponuku.

Info 03

Komplexný servis

Disponujeme strojmi, nákladnými autami a špeciálnou technikou, vďaka ktorej sme schopní zrealizovať predstavy našich zákazníkov. Ponúkame kompletný servis od poradenských služieb, úvodného navozenia materiálu až po finálne práce.

Info 04

Záruka a servis

Poskytujeme záruku a dodatočný servis na všetky naše služby.